• skype icon
  • fb icon
ubezpieczenia

Jesteśmy Przedstawicielem kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. W swojej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń.

Możecie Państwo zawrzeć u nas:

  • polisę;
  • aneks do polisy;
  • złożyć wypowiedzenie;
  • umowę sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy krótki opis niektórych ubezpieczeń komunikacyjnych:

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla właścicieli wszystkich pojazdów mechanicznych, a więc pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, motorów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń gwarantuje Tobie pokrycie roszczeń finansowych osób, które zostały poszkodowane wskutek ruchu Twojego pojazdu.

AC - ubezpieczenie auto-casco
Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, uszkodzenia pojazdu (którego byłeś sprawcą), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych przez pożar, huragan, powódź itp.

NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Jest to dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków które mogą przydarzyć się kierowcy i pasażerom w czasie ruchu pojazdu.

Assistance
Ubezpieczenie to gwarantuje Ci pomoc techniczną i medyczną w razie wypadku, awarii pojazdu lub jego kradzieży. Polisa pokryje także koszty Twojego zakwaterowania, jeżeli naprawa pojazdu będzie się przedłużać, a nawet zwróci pieniądze wydane na transport chorych do szpitala.

ZK - obowiązkowe ubezpieczenie Zielona Karta
Jest to specjalne ubezpieczenie OC działające za granicami naszego państwa.Polisa ta pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie innym użytkownikom szos podczas wyjazdów zagranicznych.

Dlaczego właśnie u Nas warto wykupić ubezpieczenie?

  • niska składka;
  • szeroki wybór (posiadamy oferty z kilkanastu towarzystw);
  • profesjonalna obsługa;
  • pomoc w likwidacji szkody;
  • zniżki dla nowych Klientów.